Geschiedenis toon website in kleur  [lettergrootte: 1-2-3]

PROEFTUIN SAMENREDZAAMHEID
Doe- en leertraject Gaasperdam

Samenredzaam ben je samen. De een kan dit, de ander dat. Samen kun je een heleboel. In wederkerigheid. Het voelt goed als je een beetje zorg hebt voor elkaar. Als je goede buren bent, bijvoorbeeld. Deze ervaring, dit bewustzijn was het uitgangspunt voor het project Proeftuin Samenredzaamheid dat van 1 april 2014 tot 1 januari 2015 in Gaasperdam liep. Het werd georganiseerd door de WMO-Adviesraad ZO, in samenwerking met Stichting Samenwonen-Samenleven en werd gefinancierd door de gemeente Amsterdam. Bewoners voerden het uit, samen met projectleider Anne Stijkel en de organisaties voor zorg en welzijn volgden de vorderingen van nabij om er van te leren.

Op 9 mei 2014 was de aftrap van het project. In buurthuis Holendrecht werd toen de conferentie SAMENredzaam Gaasperdam georganiseerd. Op die conferentie werd uitgelegd hoe het project in elkaar zat.
Een centrale rol was weggelegd voor sleutelfiguren uit de Gaasperdamse buurten, die als kwartiermakers zouden gaan optreden. Ze kregen een intensieve training van Anne Stijkel om hun leiderschap tot bloei te brengen en ze leerden 'omdenken': van klacht naar actie, van machteloos opgeven naar oplossingen zoeken. Anne Stijkel en haar co-trainer Annyk Haveman maakten gebruik van en bouwden o.a. voort op de training ‘vertrouwenspersoon’ die door Samenwonen-Samenleven is ontworpen.
De kwartiermakers gingen, getraind en wel, zogenaamde tafeltjesgesprekken met buurtgenoten organiseren. Tijdens die gesprekken werd duidelijk welke behoeften en vragen er leefden in de buurt. Hoe konden de buurtgenoten die oplossen?
Sommige groepjes gingen zelf aan de slag: die konden daar zo nodig geld voor krijgen (in de vorm van vouchers) en in ieder geval goede raad. Anderen kwamen structurele problemen tegen waar méér analyse en professionele hulptroepen bij nodig waren om ze op te lossen: zij konden een beroep doen op een vorm van EigenKracht-conferenties en op Gaasperdamse welzijns- en zorgorganisaties. Tenslotte kon ook een beroep gedaan worden op het Partnerproject van het VUmc. Dan ging het vooral om het verduidelijken van zorgvragen. Hoe maak je duidelijk welke hulp je nodig hebt als je alleen maar weet dat 'het niet goed gaat...'.

In het project werd onderzocht welke manieren wel en niet werken als je buurtbewoners wilt ondersteunen bij het zelf aanpakken van hun problemen en het ontwikkelen van samenredzaamheid. Op de slotconferentie in december werden de ervaringen tijdens deze spannende reis gepresenteerd in een eindrapport dat onder meer aan de gemeente werd aangeboden.

De drager was in 2014 de Wmo-Adviesraad ZO, sinds 2015 is dat Stichting International Institute for Inclusive Science, een onderzoeks- en opleidingsinstituut dat verschillende vernieuwende duurzaamheidsconcepten ontwikkelt EN implementeert. SAMENredzaam is daar 1 van; zo ook Besmettelijke BUURTkracht 2.0 (zie www.slimwonengaasperdam.nl) en geldGROENwassen; zie www.geldgroenwassen.nu